Alle kennis voor het uitgeven

Een uitgever is een ondernemer in het boekenvak

Voorwaarden voor een aansluiting

Deze voorwaarden voor een aansluiting bij De Vrije Uitgevers zijn deels dezelfde als de voorwaarden van het CB:

 • Ben je gevestigd in Nederland, dan moet je een ondernemer/onderneming, vereniging of stichting zijn.
 • Je moet een Nederlands of Vlaams btw-nummer. Uitzondering: sommige stichtingen en ondernemers die vallen onder de KOR.
 • Ben je gevestigd in een ander land binnen de EU, dan moet je een btw-nummer hebben voor het land waarin je gevestigd bent.
 • Je moet een SEPA bankrekeningnummer hebben (hoeft niet Nederlands).
 • Je moet een incassomachtiging ondertekenen voor het innen van de kosten, omdat wij een groot deel van de kosten door moeten betalen aan derde partijen en deze dus precies op tijd op onze rekening moeten hebben staan.
 • Jouw bedrijf moet financieel gezond zijn.
 • Je moet er zorg voor dragen dat er geen grote partijen boeken kunnen worden geretourneerd als je er niet zeker van bent dat je deze retouren kunt betalen.


Voorwaarden aan vorm en taal

Wij willen graag dat De Vrije Uitgevers een serieuze partij is in de uitgeverswereld. Daarom accepteren we niet iedere uitgever. Niet alleen zakelijke voorwaarden spelen daarbij een rol. Ook kijken we naar de professionaliteit van jouw boeken en uitgeverij. We beoordelen jouw website, promotiemateriaal, financiĆ«le onderbouwing en PR- en marketingaanpak. 

Je moet ons de flaptekst en enkele pagina's van een van jouw boeken sturen voor acceptatie. Wij beoordelen op:

 • Correcte teksten, zonder spel-, grammatica- en stijlfouten.
 • Soepel lopende en begrijpelijke teksten (de beoogde doelgroep in acht nemend).
 • Professioneel ogende vormgeving.


Voorwaarden aan inhoud

 • Geen werken die primair bedoeld zijn om mensen of groepen van mensen te kwetsen, te beledigen of te stigmatiseren.
 • Geen werken die vooral lijken voort te komen uit een noodzaak om 'persoonlijke rekeningen te vereffenen'.
 • Geen werken die tot (persoonlijke of maatschappelijke) ophef kunnen leiden. De Vrije Uitgevers willen voorkomen partij te worden in conflicten tussen schrijvers/uitgevers en lezers, omdat dit onze andere uitgevers kan schaden.
 • Geen pornografische werken.
 • Geen werken die aanstootgevend zijn.
 • Geen werken die smadelijk zijn.

De Vrije Uitgevers behoudt zich het recht voor (na opgaaf van redenen) uitgevers te weigeren. Hierover is vervolgens geen correspondentie mogelijk.


Heb je deze voorwaarden goed gelezen? Ga dan naar ons aansluitformulier.