Alle kennis voor het uitgeven

Wij begeleiden je

Visie

Kleine en middelgrote zelfstandige uitgeverijen (indie publishers) zijn een vaste en serieuze waarde in de boekenmarkt. Ze hebben die positie bereikt door hun flexibele instelling, door open te staan voor innovaties en daar zelf naar op zoek te gaan. Omdat ze ervan uitgaan dat uitgeven een dynamisch vak is zonder scherpe grenzen, vaste patronen en verwachtingen. 

Onafhankelijke uitgevers stellen toewijding en enthousiasme boven zakelijkheid en rendement. Elke verandering in de markt, elke innovatie binnen het vak en elke nieuwe afzetmogelijkheid omarmen ze enthousiast, professioneel, onafhankelijk en waar nodig onconventioneel.

De Vrije Uitgevers (DVU) is de thuishaven voor indie publishers - waar ter wereld ze ook zijn gevestigd - kent hun waarden en handelt daarnaar. Indie publishers durven te delen en dingen uit handen te geven: DVU helpt en faciliteert daarbij.

Indie publishers hechten aan hun zelfstandigheid: DVU staat dan ook niet voor of achter ze, maar ernaast. 

DVU stimuleert, enthousiasmeert, denkt mee, verkent nieuwe markten, houdt de vinger aan de pols bij nieuwe ontwikkelingen en biedt aangesloten uitgevers hulp en ondersteuning. Tegelijkertijd geeft DVU gevraagd en ongevraagd advies en biedt alle diensten aan die een uitgeverij nodig heeft om professioneel en onafhankelijk te kunnen blijven opereren. 


Missie

Elke indie publisher die samenwerkt met DVU is en blijft onafhankelijk, maakt zijn of haar eigen keuzes en voelt zich als uitgever volkomen gelijkwaardig en erkend. Tijdens alle werkzaamheden staat voorop dat uitgeven vooral plezier en voldoening geeft.

De Vrije Uitgevers helpt bij het verbeteren van de marktpositie van de indie publisher. Door voor hen op te komen, al gaat dat soms dwars tegen de bestaande mores in het boekenvak in. Door hen te helpen met kennis, diensten aan te bieden en hen taken uit handen te nemen. 

Maar ook: door ze anders te laten denken, grenzen op te zoeken en daar doelbewust overheen te gaan. Dan zijn uitgevers in staat het beste uit zichzelf te halen. Want wie zich als uitgever wil onderscheiden moet het ánders doen en tegelijkertijd kwaliteit leveren. 

 

Strategie

Door de krachten van 446 onafhankelijke uitgevers te bundelen wil DVU een proactieve rol vervullen binnen de uitgeverswereld. Door kennis, ervaringen en expertise te delen creëert DVU een platform van waaruit elke individuele, onafhankelijke uitgever zich nog meer kan toeleggen op het uitgeven zelf. Met ondersteuning van DVU kunnen onafhankelijke uitgevers nog beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen binnen het vak en anticiperen op veranderende behoeften onder het lezerspubliek. Waar mogelijk probeert DVU samen met de aangesloten uitgevers vooruit te lopen op innovaties en nieuwe trends. Gezamenlijk vervullen ze zo een bepalende rol voor de toekomst van het uitgeefvak.


Werkwijze DVU

De Vrije Uitgevers staat niet voor of achter de uitgever, maar ernaast. Niets moet, alles mag. We kunnen helpen met alles wat een uitgeverij nodig heeft. We hebben daarvoor de kennis en kunde in huis. Tegelijkertijd kunnen we altijd terugvallen op een netwerk van specialisten, leveranciers en distributeurs die geloven in de missie van DVU.


Kernwaarden

  • gelijkwaardigheid, vertrouwen
  • open, menselijk, bereikbaar
  • niet vóór of achter maar naast uitgever
  • onafhankelijk, onconventioneel, kritisch 
  • eigenzinnig, creatief, buiten de lijnen
  • plezier in uitgeven staat voorop
  • delen
  • professionele aanpak: kennis, kunde, expertise
  • ontzorgen, faciliteren, efficiënt functioneren
  • herkenning en erkenning