Alle kennis voor het uitgeven

De Vrije Uitgevers

Onze uitgevers

De Vrije Uitgevers bestaat uit 417 onafhankelijke, zelfstandige uitgevers. Hieronder zie je welke dat zijn.

 

Abraxas | Zuider-Amstel Uitgeverijen
Godsdienstwetenschappelijke publicaties

Fenomenologische Bibliotheek
Fenomenologische Klassieken
Abraxas|Pedagogiek

Godsdienstfilosofie
Godsdienstpsychologie


Onze auteurs:

Hein van Dongen
Frederik van Eeden
(Op zaterdag 3 april 2010 is het op de dag af 150 jaar geleden dat Frederik van Eeden werd geboren.)
Mircea Eliade
Abraham Joshua Heschel
William James
Michael Jinkins
Rufus Jones
Eva Kessler
Gerardus van der Leeuw
Jan Ligthart
Paul Neff
Rudolf Otto
Peter Sloterdijk


Onze vertalers en redacteuren:

Hans Andreus †
Henk de Bie †
Julia Boulanger (redactie)
Johannes Dippel †
Sylvia Heschel
Piet van Ipenburg
Eliazer Kolthoff jr. (redactie)
Rob Limburg †
Nelleke van Maaren
Daniël Mok (uitgever)
Fred Scheepers
Johan van Tricht †
Mark Wildschut


Onze boeken zijn:

– 'intelligent vertaald' (Biblion);
– deskundig geredigeerd;
– royaal en met smaak getypografeerd;
– genaaid gebrocheerd;
– gedrukt in Nederland op beter papier met verminderde milieubelasting;
– verkrijgbaar bij of via de boekhandel.


Onze letters:

Documenta
Trinité


Onze literaire agenten:

Caroline van Gelder
Linda Kohn


Onze buitenlandse relaties:

C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München
Farrar, Straus and Giroux, New York
Eugen Diederichs Verlag, Jena
Éditions Gallimard, Parijs
Houghton Mifflin Company, Boston
Insel Verlag, Frankfurt am Main
Leopold Klotz Verlag, Gotha
Longmans, Green & Co., New York
Methuen & Co., Londen
Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Hamburg
Student Christian Movement Press, Londen
Verlag von Alfred Töpelmann, GiessenBiblion/NBC-recensie over Rudolf Otto's Genadereligie:

«De uitgave van dit boekje is daarom zo belangrijk, omdat wie Otto’s hoofdwerk 'Das Heilige' wellicht gelezen heeft als godsdienstfilosofische theorie, nu merkt hoezeer hij persoonlijk was geraakt door de werking van dat mysterieuze iets, dat ons deel doet hebben aan een bovenrationele werkelijkheid.
Dat hij een groot kenner van de voor-Indische godsdiensten was, blijkt uit dit werk, waarin hij met name van het hindoeïsme een diep reikend en verhelderend beeld geeft door overeenkomsten en verschillen aan te wijzen met het christendom. Voor Otto (1869-1937) is het heilige een autonoom iets. 'Das ganz andere', dat rationeel weliswaar niet te kennen valt, maar wel innerlijk te beleven.

De uitgever heeft het boek bewonderenswaardig verzorgd door er met grote kennis van zaken geschreven inleidingen, nawoorden en aantekeningen alsmede citaten van Otto aan toe te voegen. Een subliem boekje dus, waardoor velen zich kunnen laten verrijken.
Met verklarende lijst van oosters-religieuze termen.»‘Abraxas is een zich «fenomenologisch» noemende uitgeverij, die zich ook met aandacht voor andere klassieken verdienstelijk maakt. –
Zowel Het heilige van Rudolf Otto als de Varieties van William James zijn zo schitterend geschreven en hebben zo’n impact gehad op het denken over religie, dat zij in dit verband in de meest eigenlijke betekenis van het woord klassiek geacht mogen worden.’
(Dr. J. A. van Belzen)

Fax: (084) 7221291

Abraxas | Zuider-Amstel Uitgeverijen
Kinderdijkstraat 77
1079 GE  Amsterdam
(020) 442 13 88
ln.saxarbajirevegtiu.www

Titels:
9789080730038 De genadereligie van India en het christendom . Religieuze overeenstemmingen
9789079133048 De kleine Johannes
9789079133024 De kleine Johannes / 1
9789079133017 De onsterfelijkheid van het bewustzijn
9789079133147 De rijkste man van Babylon
9789079133215 De rijkste man van Babylon
9789080730083 De wil om te geloven & religieus vertrouwen en het recht om te geloven
9789079133185 De wortels van het Indiase denken
9789079133055 Edmund Husserl
9789079133000 Een wijze uit het westen
9789079133031 Geschiedenis van de westerse astrologie
9789080730052 God zoekt de mens
... en 11 titels meer...
ACT on Virtues
Wees de verandering die je in de wereld wilt zien. Dat motto (geleend van Ghandi) is onze drijfveer. ACT on Virtues bracht sinds 2007 ruim twintig titels uit die kinderen én volwassenen inspireren om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Vanuit rust en zelfvertrouwen een positieve bijdrage leveren aan een betere wereld, daar zetten we ons voor in.

Uitgever Annelies Wiersma startte met de publicatie van haar eigen boek ‘Opvoeden met deugden’. In eerste instantie concentreerde ACT on Virtues zich op vertalingen van deugdenboeken en -kaarten van Linda Kavelin-Popov. Daarna ontwikkelden we zelf diverse deugdenkaartensets, zoals ‘100 Kleurrijke Deugden Inzichtkaarten’, ‘Het Deugdenspel’ en ‘Deugdenvriendjes’.
Met Patty Jongemaets ontwikkelden we Deugdenyoga en Chakrayoga en met Marja van ’t Wel de eerste kleurboeken voor volwassenen.
Intussen hebben we diverse inspirerende boeken uitgegeven voor kinderen, tieners en volwassenen.

Enkele uitgaven zijn vertaald naar het Engels en Duits. Deze zijn verkrijgbaar via Amazon en The Virtues Shop.

Bij sommige uitgaven zijn websites gemaakt met daarop actuele inspiratie en lesmaterialen, bijvoorbeeld www.hetdeugdenspel.nl. Daarnaast kun je ACT on Virtues volgen via ‘De deugd van de week’ op Facebook, of door je gratis te abonneren. Je ontvangt dan wekelijks een deugd in je mailbox.

ACT on Virtues
F.D. Rooseveltstraat 29
9728 RV  Groningen
0642625469
ln.seutrivnotca.www

Titels:
9789492094377 100 Deugden reflectiekaarten
9789492094070 100 kleurrijke deugden inzichtkaarten
9789492094131 Adempauze
9789492094018 Chakrayoga voor kinderen
9789081223874 De avonturen van Mali & Keela
9789492094186 Deugdenposter A1 formaat
9789492094063 Deugdenvriendjes
9789492094117 Deugdenvriendjes Doe-Boek
9789081223898 Deugdenyoga
9789081946353 Deugdenyoga
9789492094001 Deugdenyoga voor kinderen
9789081946384 Haal het beste uit je kind en jezelf; opvoeden met deugden
... en 12 titels meer...
Stichting Amethist Pers
Amethist Pers publiceert de Leringen van de Opgevaren Meesters in het Nederlands. Veel boeken van Amethist Pers zijn geschreven door Elizabeth Clare Prophet en Mark L. Prophet.

De boeken geven een handleiding voor het pad van universele spirituele groei en zelfverwezenlijking met als uiteindelijk doel de hemelvaart aan het eind van dit of een volgend leven. Door toewijding aan ieders Hogere Zelf, en hiermee één te worden, werken iedereen aan een nieuwe Gouden Eeuw op aarde.
De boeken geven ook praktische technieken om persoonlijk karma op te lossen en te transmuteren en in de wereld, en onthullen de verloren leringen van Jezus om het leven te kunnen begrijpen, initiaties te halen, en een bewuste medescheppermet God te zijn op het niveau van de Christus.

Hiernaast bevatten de boeken ook de kernelementen van het Boeddisme, Hindoeïsme, Jodendom, zoroastrisme, taoisme en het confucianisme, en schetsen een duidelijk pad dat voorgedaan is door de grote avatars van de eeuwen zoals Jezus Christus, Gautama Boeddha, Zarathustra en alle leden van de Grote Witte Broederschap.

Deze boeken zijn een aanwinst voor elke (spirituele) boekwinkel.

Stichting Amethist Pers
Snelliuspad 23A
3817 TN  Amersfoort
06 45 19 79 73
ln.sreptsihtema.www

Titels:
9789071219115 Alchemie van het Hart
9789080532632 De magische aanwezigheid
9789082996814 De Onbekende Jaren van Jezus
9789071219054 De scheppende kracht van geluid
9789080532694 De wil van God
9789071219009 Geboren willen worden
9789071219092 Het antwoord dat je zoekt, ligt binnen in je
9789080532687 Het Violette vuur
9789080532625 Hoe samen te werken met engelen
9789082996838 Karma en reïncarnatie
9789071219078 Ontdek de kracht van je hogere zelf
9789071219016 Ontmoeting met Saint Germain
... en 3 titels meer...