Alle kennis voor het uitgeven

Wij begeleiden je

Bijdrage aan De Vrije Uitgevers


Naast de kosten van het CB brengt DVU maandelijks 3,5% van jouw totale bruto-omzet* via het CB in rekening, met de volgende minima en maxima:
- minimaal € 37,50 per maand
- maximaal € 250,00 ** per maand

 

* De bruto-omzet is de winkelprijs exclusief btw keer het aantal verkochte exemplaren.

** Met dit maximum ben je nooit duurder uit dan met een eigen IF-aansluiting bij het CB.

Bedragen exclusief btw.