Alle kennis voor het uitgeven

Wat moet in een persbericht:

 • Ergens moet duidelijk gemaakt worden dat het om een persbericht gaat, je kunt hiervoor het bericht beginnen met de aanduiding PERSBERICHT.
 • De datum is van belang voor een persbericht. Hierdoor ziet de journalist meteen of het bericht nog actueel is.
 • Eventueel kan een embargo worden gebruikt. Het persbericht kan dan wel al worden verstuurd maar mag door de journalist niet worden geplaatst vóór de vermelde datum. Een journalist kan er op deze manier alvast rekening mee houden en wellicht alvast een groot deel van het artikel schrijven. Een embargo beperk je tot maximaal drie dagen.
 • De titel bevat de kern van het nieuws. Nieuwswaarde is het belangrijkste. Dat bepaalt of een journalist het bericht wel of niet gaat lezen.
 • In de eerste alinea, de lead, staat de belangrijkste informatie.
 • Vervolgens volgt de tekst. Voor de leesbaarheid is het van belang deze op te delen in alinea’s, gescheiden door witregels en eventueel door tussenkoppen. Ook deze tussenkoppen zijn kort en zakelijk.
 • Een afsluitteken, bijvoorbeeld een hekje, geeft aan waar de tekst eindigt.
 • Er mag een bijlage worden toegevoegd, en dat is de cover van het boek.
 • Verwijs naar jouw website, daar kun je ook goed beeldmateriaal vertonen dat waarde toevoegt aan het bericht. Beeldmateriaal moet wel vrij zijn van rechten en voor de duidelijkheid dien je het bijschrift te vermelden.
 • Onderaan altijd een naam en telefoonnummer en emailadres vermelden waar een journalist eventueel verdere informatie kan opvragen.
 • Een persbericht over een uitgave bevat altijd de boekgegevens, de link naar de website van de uitgeverij, informatie over de auteur en (indien mogelijk) informatie over de boekpresentatie.