Alle kennis voor het uitgeven

De Vrije Uitgevers

Onze uitgevers

De Vrije Uitgevers bestaat uit 417 onafhankelijke, zelfstandige uitgevers. Hieronder zie je welke dat zijn.

 

Stichting VvB / Bodhi Uitgeverij
Uitgeverij Bodhi is de uitgeverij van Stg. Vrienden van het Boeddhisme (VvB). De stichting, opgericht in 1967, heeft als doel de kennis en het begrip van de beginselen van het boeddhisme te bevorderen en de praktische toepassing van deze beginselen in de westerse samenleving te stimuleren.

De VvB tracht dit doel langs verschillende wegen te bereiken, onder meer door ontsluiting en breed toegankelijk maken van boeddhistische geschriften binnen het Nederlands taalgebied. Vanuit uitgeverij Bodhi worden Nederlandse vertalingen van de Pali Suttas uitgeven, de oudste boeddhistische teksten met het onderricht van Boeddha.

Stichting VvB / Bodhi Uitgeverij
Bernard van Beeklaan 7
1241 AC  Kortenhoef
06-24600678
ln.bvvgnithcits.www

Titels:
9789492166012 Anguttara-Nikaya / 1 Het boek van de enen; het boek van de tweetallen; het boek van de drietallen (Ekaka-, Duka-, Tika-nipata)
9789492166029 Anguttara-Nikaya / 2 Het boek van de viertallen (Catukka-Nipata)
9789492166036 Anguttara-Nikaya / 3 Het boek van vijf- en zestallen (Pancaka-Nipata, Chakka-Nipata)
9789492166043 Anguttara-Nikaya / 4 Het boek van zeven-, acht- en negentallen (Sattaka-,Atthaka-, Navaka-Nikaya)
9789056700614 Digha-Nikaya
9789056700195 Khudaka-Nikaya / 3 Verzen van monniken en nonnen - Theragatha, Therigatha
9789056700836 Khuddaka-Nikaya / 1 Sutta-Nipata en Dhammapada
9789056700881 Khuddaka-Nikaya / 2 Khuddaka-Patha, Udana, Itivuttaka & Cariyapitaka
9789056700966 Majjhima-Nikaya / 1 De eerste vijftig leerredes (Mulapannasa)
9789056701024 Majjhima-Nikaya / 2 De middelste vijftig leerredes (Majjhimapannasa)
9789056701093 Majjhima-Nikaya / 3 De laatste vijftig leerredes (Uparipannasa)
9789056702298 Samyutta-Nikaya / 1Het Deel der verzen (Sagatha-Vagga)
... en 4 titels meer...