Alle kennis voor het uitgeven

Auteursafdrachten berekenen, beheren en uitdraaien

Met deze wizard kun je snel en makkelijk auteursafdrachten over een jaar voor jouw uitgeverij berekenen. Je hoeft niet meer dan 7 stappen te doorlopen. Wij halen de omzet-gegevens uit het CB. Jij moet royalty-percentages, die je contractueel hebt vastgelegd, invoeren. En daarnaast voer je omzetten in van directe verkoop. Dus alle omzet buiten het CB en onze webshop om.

Ook de kosten per titel voor opslag en distributie bij het CB kunnen worden meegenomen. En je kunt overige kosten per titel invoeren. Handig als je een royalty-afspraak over de omzet minus kosten hebt gemaakt.

Wat je uiteindelijk krijgt:

  • Afdrachten per auteur, co-uitgever of andere rechthebbende.
  • Afdrachtspecificaties per auteur. In PDF. Heel handig. Dit overzicht kun je naar de auteur sturen.
  • Afdrachten per ISBN.
  • Afdrachten in Excel.
  • (Mail)adressenbeheer van jouw auteurs.

Aangesloten uitgevers vinden de wizard in MijnDVU.