Alle kennis voor het uitgeven

Onze uitgevers

De Vrije Uitgevers bestaat uit 391 onafhankelijke, zelfstandige uitgevers. Hieronder zie je welke dat zijn.

 

Stichting VvB / Bodhi Uitgeverij
Uitgeverij Bodhi is de uitgeverij van Stg. Vrienden van het Boeddhisme (VvB). De stichting, opgericht in 1967, heeft als doel de kennis en het begrip van de beginselen van het boeddhisme te bevorderen en de praktische toepassing van deze beginselen in de westerse samenleving te stimuleren.

De VvB tracht dit doel langs verschillende wegen te bereiken, onder meer door ontsluiting en breed toegankelijk maken van boeddhistische geschriften binnen het Nederlands taalgebied. Vanuit uitgeverij Bodhi worden Nederlandse vertalingen van de Pali Suttas uitgeven, de oudste boeddhistische teksten met het onderricht van Boeddha.

Stichting VvB / Bodhi Uitgeverij
Postbus 59638
1040 LC  Amsterdam
06-24600678
ln.bvvgnithcits.www

Titels:
9789492166043 De boeken van de zeventallen, achttallen en negentallen
9789056700614 De verzameling van lange leerredes
9789056700966 De verzameling van middellange leerredes / 1 De eerste vijftig leerredes (Mulapa
9789056701024 De verzameling van middellange leerredes / II De middelste vijftig leerredes (Ma
9789056701093 De verzameling van middellange leerredes / III
9789492166012 De verzameling van numeriek geordende leerredes / 1
9789492166029 De verzameling van numeriek geordende leerredes / 2 Het boek van de viertallen (
9789492166036 De verzameling van numeriek geordende leerredes van de Boeddha (Anguttara-Nikaya
9789056702298 De verzameling van thematisch geordende leerredes / 1 Het boek met verzen (Sagat
9789056702304 De verzameling van thematisch geordende leerredes / 2 Het deel der oorzaken (Nid
9789056702311 De verzameling van thematisch geordende leerredes / 3 Het Deel der geledingen (K
9789492166005 De verzameling van thematisch geordende leerredes / 4
... en 5 titels meer...